Köpinformation

Köp- och leveransvillkor

Uppdaterad 2014-10-10

Allmänt

Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel.

Följande köp- och leveransvillkor gäller för prenumeration av varor från RakExperten till konsument. Villkoren utgör tillsammans med beställningen avtalsgrunden för köpet.

RakExperten säljer endast varor till personer över 18 år. Leverans sker inom Sverige.

Priser

Priserna kan komma att ändras p.g.a. omständigheter som RakExperten inte råder över, till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. I alla priser ingår moms med 25 %. Priserna regleras efter konsumentprisindex. Vi förbehåller oss rätten att justera priser i samma takt som den normala prisökningen på marknaden, utan att lämna särskild information om det.

Avgifter

Det finns inga dolda avgifter eller fakturaavgifter.

Betalsätt/fakturafrågor

Du betalar med fakturan som medföljer leveransen av välkomstpaket/påfyllnadspaket.

Betalningsvillkor 14 dagar. Ingen fakturaavgift tillkommer. Fakturan har överlåtits till arvato Finans och betalning sker till dem. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta enligt 6§ räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift. 

För fakturafrågor kontakta arvato Finance AB på 0200-388 388.

Prenumeration

Efter mottagandet av välkomstpaketet blir du automatiskt prenumerant på rakblad. Det första påfyllnadspaketet får du ca. 2-3 veckor efter välkomstpaketet. Därefter kommer påfyllnadspaket med rakblad enligt överenskommelse, se fakturans framsida eller under Mina Sidor på
www.rakexperten.se. Efter första påfyllnadspaketet kan du kan själv ändra intervall under
Mina Sidor. Vidare förbehåller vi oss rätten att makulera din prenumeration/köp om varan är slutsåld eller har utgått ur sortimentet. Om en vara är slutsåld eller utgått kommer du att få information om det, ev. tillsammans med information om alternativ vara som vi kan erbjuda istället. Vi förbehåller oss rätten att makulera beställningar utan att varsla dig om misstanke om
missbruk föreligger.

Ångerrätt

Välkomstpaket: När du tagit emot välkomstpaketet har du 14 dagars ångerrätt och ska inom denna period även lämna besked till kundtjänst om du vill avsluta din prenumeration av rakblad. Enklast och snabbast gör du detta genom att logga in under Mina Sidor på www.rakexperten.se. Av hygienskäl måste den förseglade innerförpackningen vara obruten om du väljer att returnera. Ångerrätten gäller inte om varan är använd eller den förseglade innerförpackningen är bruten. Returadress: RakExperten, Box 12116, 402 42 Göteborg. Du som konsument står för returkostnaden och ansvarar för transportrisken. Varan skall skickas tillbaka inom 14 dagar från att ångerrätten utnyttjats. Har du redan betalat in den medföljande fakturan, återbetalar vi beloppet till dig via ditt konto inom 14 dagar från det att varan eller kopia på inlämningskvitto emottagits.

Hos Konsumentverket finns ett standardformulär som du som konsument kan (men inte behöver) använda när du vill utöva din ångerrätt.

Påfyllnadspaket: Ångerrätten gäller ej när du väl fått hem påfyllnadspaket. För uppsägning av prenumerationen se avsnittet Uppsägning.

Reklamation

Du har rätt att reklamera en vara inom 3 år, under förutsättning att varan var felaktig vid leveranstillfället. Påtala eventuella fel inom skälig tid efter att du upptäckt eller borde ha upptäckt felet. Om en vara är skadad eller på annat sätt felaktig, ersätter vi dig givetvis kostnadsfritt med en ny vara. Vid reklamation kontakta kundtjänst och invänta instruktion. Tel. 031-758 61 70. E-post: . Adress: RakExperten, Lisa Sass Gata 1, 422 53 Hisings Backa.

Vid tvister som vi inte lyckas lösa tillsammans, rekommenderar vi att du vänder dig till Allmänna reklamationsnämnden.  Vi har som målsättning att lösa tvister med dig först och undvika ARN. 

Uppsägning

Meddela kundtjänst om du vill avsluta din prenumeration. Allra snabbast och enklast hanterar du din prenumeration under Mina Sidor. Då sker uppsägningen direkt och du får en bekräftelse via e-post.

Välkomstpaket: När du tagit emot välkomstpaketet har du 14 dagars ångerrätt och ska inom denna period även lämna besked om du vill avsluta din prenumeration av rakblad.

Påfyllnadspaket: Uppsägning av påfyllnadspaket med rakblad ska ske senast 14 dagar innan det datum vi skickar påfyllnadspaketet till dig. Datumet då paketet skickas hittar du under Mina Sidor på www.rakexperten.se.

Ändra intervall

Du kan enkelt ändra ditt intervall för din prenumeration under Mina Sidor på www.rakexperten.se

Välj om du vill ha dina rakblad varannan, var tredje, var fjärde eller var femte månad.

Gör ändringen senast 7 dagar innan vi skickar påfyllnadspaketet med rakblad till dig. Datumet då vi skickar påfyllnadspaketet hittar du under Mina Sidor.

Leveransvillkor

Dina försändelser levereras direkt hem i din brevlåda. Skulle du mot förmodan inte få leveransen levererad hem till dig, kontakta din lokala utdelare. Meddela kundtjänst snarast vid utebliven leverans.

Personuppgifter och Sekretess

RakExperten är ansvarig för behandling av de personuppgifter som du lämnar till oss och informationen behandlas enligt gällande datalagstiftning.

Kunden är införstådd med att RakExperten och samarbetspartners behandlar personuppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla produkten och administrera prenumerationen som kunden har samtyckt till. Kunden är införstådd med och samtycker till att RakExperten och bolag som ingår i samma koncern behandlar, inhämtar eller lämnar ut uppgifter om kunden för informations- eller direktreklamändamål. Kunden kan när som helst skriftligen begränsa eller återkalla detta samtycke genom skriftligt meddelande till RakExperten, Box 12116, 402 42 Göteborg. Du kan skriftligen begära att en gång per år få information om hur dina personuppgifter används. Du har även rätt att begära att vi rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig.

Korrekta uppgifter

För att RakExperten skall kunna tillhandahålla sina produkter enligt avtal måste Kunden uppge korrekta uppgifter till RakExperten. Dessa kan uppdateras under Mina Sidor på www.rakexperten.se.

Force Majeure

RakExperten är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelser enligt detta avtal, om ”force majeure” inträffar.

Som force majeure räknas till exempel lagändringar, arbetskonflikt, strejk, lockout eller andra omständigheter som parterna inte råder över, såsom krig, naturkatastrof, upplopp, brand, explosion eller angrepp av offentliga myndigheter. Detsamma gäller vid plötsliga förändringar gällande krav som avser märkning av produkter t.ex. varningstexter, säljförbud eller beslut från myndigheter som påverkar marknaden och produkter i negativ riktning eller en onormal nedgång i marknaden.

Överlåtelse av rättigheter

RakExperten har rätt att utan kundens samtycke överlåta samtliga eller delar av de rättigheter och skyldigheter som framgår av dessa villkor. Vid eventuell överlåtelse kommer RakExperten på hemsidan informera om vem som efter överlåtelsen har övertagit rättigheterna eller
skyldigheterna. Kunden äger inte rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor.

Support och tillgänglighet

Snabbast och enklast administrerar du din prenumeration under Mina Sidor på www.rakexperten.se. Här kan du ändra adress, e-post, telefonnummer, lösenord samt intervall på rakbladen eller säga upp din prenumeration. Du kan även kontakta kundtjänst via telefon, e-post eller brev. Vi har som mål att besvara frågor via e-post inom fem arbetsdagar från det att vi mottagit din förfrågan. Tidsramen gäller dock endast faktiska köp och beställningar.

Cookies

En "cookie" eller kaka är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker en webbplats. Syftet är att förenkla och förbättra användarupplevelsen av webbplatsen.

Det finns två olika sorters kakor:

  1. Sessionscookie, som tillfälligt lagras i datorn då besökaren är inne på webbplatsen och som sedan försvinner när du stänger din webbläsare.
  2. Varaktig kaka, som finns kvar på din dator tills den tas bort. Nästa gång du besöker vår webbplats vet servern att du varit där tidigare och kan göra anpassningar till detta. Observera att en kaka bara skickas till den server som skapat den.

RakExperten använder båda sorters cookies som är beskrivna ovan. Cookies används för att få statistik om användandet av webbplatsen för att kunna förbättra användarupplevelse och utveckla webbplatsen.

Om du inte vill tillåta användandet av cookies kan du ändra inställning i din webbläsare. Väljer du att inte samtycka till användning av cookies kommer funktionerna på vår webbplats inte fungera fullt ut. Du kommer exempelvis inte kunna logga in på vår webbplats.

Läs mer om cookies och regelverket kring detta hos Post- och Telestyrelsen.

Företagsinformation

RakExperten
Postadress: Box 12116, 402 42 Göteborg
Besöksadress: Lisa Sass Gata 1, 422 53 Hisings Backa
Returadress: RakExperten, Box 12116, 402 42 Göteborg


Självservice dygnet runt: Mina Sidor på www.rakexperten.se
E-postadress: 
Tel. till kundtjänst: 031-758 61 70
Fakturafrågor: 0200-388 388

Organisationsnummer: 556957-5334